Historie

Al meer dan 100 jaar ervaring!

In 1915 is door de broers Jacobus en Herman Bolt een aannemers bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw werd gestart. De vestigingsplaats was Zuidbroek. Het bedrijf werd gevestigd aan de Heiligelaan, waar een grote schuur met opslagruimte werd betrokken. De vader van beide broers had ook al een bedrijf dat beschoeiingen plaatste.

In 1933 wordt door Bolt als een der eerste bedrijven een 10 R.B. Dragline (op stalen wielen) aangeschaft.

1936, aannemingsbedrijf Bolt verhuisd van Zuidbroek naar Oosterhoogebrug, waar aan de Rijksweg 92 een nieuwe opslag wordt gevestigd. In deze jaren werden vele en grote werken gemaakt. In de stad Groningen o.a. de Bontebrug en de Plantsoenbrug in 1937 (zie foto) de architect van deze brug was S.J. Bouma.
1936 was ook het jaar dat het kantoor van Bolt verhuisde naar Haren, waar het vele jaren gevestigd is geweest aan de Onnerweg 82 (nu 58) begin jaren zestig is de opslag verhuisd van Oosterhoogebrug naar de Oude Middelhorst 13 in Haren.

In 1938-1939 werd samen met de firma Eleveld de rondweg Meppel gemaakt en is in 1939-1940 samen met dit bedrijf gewerkt aan een dijkverhoging op Ameland.

Sinds dat J.Bolt b.v. gevestigd was in de gemeente Haren werd hier meegewerkt aan vele projecten in de gemeente en uitbreidingsplannen zoals Oosterhaar en Maarwold.

In 1980 wordt het bedrijf door de familie Bolt verkocht aan de heer H.G. Norder. De heer Norder heeft het bedrijf tot 1998 in eigendom. In dat jaar verkoopt hij J.Bolt b.v. aan de Fernhout Groep in Zwolle.

In 2000 wordt een nieuw pand met opslag gebouwd op het bedrijfs terrein Felland Noord in Haren en verhuisd J.Bolt b.v. van de Oude Middelhorst naar de Felland Noord 2 te Haren.

In 2004 worden de aandelen van J.Bolt b.v. door het management gekocht van de Fernhout Groep waardoor J.Bolt b.v. weer een zelfstandig bedrijf is.

Vanaf 1 juli 2019 is J.Bolt b.v. weer gevestigd aan de Beneluxweg 64 te Zuidbroek

Jacobus Bolt

Groningen Plantsoenbrug

Kraan