Kwaliteit en betrouwbaarheid

Hoge eisen aan werkzaamheden

De eisen die aan de diensten van J.Bolt b.v. worden gesteld zijn in de loop der tijden strenger geworden. Nieuwe (betere) productie middelen en de technologische ontwikkelingen binnen J.Bolt b.v. hebben altijd in dit teken gestaan.

KAM systeem

Sinds 1996 heeft J.Bolt b.v. al een KAM systeem dat wordt gebruikt als leidraad om de kwaliteit van de uit te voeren werken en de veiligheid voor mensen en materieel ook op langere termijn te kunnen garanderen. Hierdoor is J. Bolt b.v. in staat om projecten gedurende het gehele proces optimaal te beheersen en tijdig mogelijke afwijkingen bij te stellen.

Het KAM systeem voldoet aan de voorwaarden van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 met betrekking  tot kwaliteitsborging. In het KAM systeem zijn tevens de eisen uit Veiligheids Checklist Aannemers  2008/5.1 van toepassing waarbij wordt getoetst op de uitgebreide VCA ofwel VCA**.