Asfalteren bedrijfsterreinen

  • Machines asfalteren bedrijfsterrein
  • Asfalteren bedrijfsterreinen
  • Werkzaamheden bedrijfsterrein asfalteren
  • Bedrijfsterrein asfalteren
  • Bedrijfsterrein asfalteren
  • Asfalteren bedrijfsterrein
  • Werkzaamheden asfalteren bedrijfsterrein
  • Bedrijfsterrein asfalteren

Volledig bedrijfsterrein gesfalteerd

Bedrijfsterreinen zijn de zwaarst belaste verharding. Hierdoor is een goede ondergrond en asfaltconstructie van essentieel belang.

Asfalt is een product dat zich uitstekend leent voor toepassingen op bedrijfsterreinen, daarbij komt dat de prijs/kwaliteit t.o.v. klinkers of beton zeer interessant is. Bovendien is asfalt snel aanteleggen,het is snel berijdbaar en geeft een minimale overlast tijdens de aanleg.

Agrarische verhardingen

Denk hierbij aan boerenerven, kuil- en maissilo’s.

Doordat er zuren in de kuilproducten die in de kuilsilo’s worden opgeslagen aanwezig zijn. Is hiervoor een speciaal zuurbestendig asfalt dat minder snel aangetast wordt. Vloeistof dicht is, het heeft een glad oppervlak en gaat langer mee dan bijvoorbeeld beton. Onder invloed van zuren blijkt beton namelijk in te vreten waardoor er stenen in het voer terecht kunnen komen. Daarbij is de prijs/kwaliteit verhouding uiterst gunstig. Voor een modern veeteeltbedrijf zijn verharde kuil platen en een goed verhard erf noodzaak geworden, de afnemers van melk stellen steeds meer eisen aan de toegangswegen tot het melk lokaal.