C02 prestatieladder

Duurzaamheid binnen J. Bolt B.V.

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2-Prestatieladder.

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2-reductie-doelstellingen en de acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2-reductie delen. 

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2-Footprint voor de eigen organisatie opgesteld en zijn we bezig om het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3 te behalen. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

Hierbij horen onderstaande documenten:

Wij nemen deel aan het volgende initiatief:

  • Duurzame Leverancier

De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan vindt u in het document SKI Sector- en keteninitiatieven.